ปิดระบบจองคิวทำบุญ

ประกาศ งดการรับสังฆทานและสอนกรรมฐาน ที่บ้านเติมบุญ

ในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

บ้านเติมบุญ